Handelsbetingelser

Firmaoplysninger

TRIC Solutions ApS
C.W. Obels Plads 2, 2. th.
9000 Aalborg
CVR-nr.: 36937394

Tlf. (+45) 77 34 40 40
E-mail: info@tric.dk

Persondatapolitik

Ingen personlige oplysninger, der registreres, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelig for tredjemand. Vi registrerer ikke personfølsomme oplysninger.

Alle informationer opbevares sikkert og er kun tilgængelig for betroede medarbejdere hos TRIC Solutions.

I forbindelse med elektronisk betaling bruges en sikker krypteret forbindelse, som sikrer, at dine betalingsoplysninger ikke havner i de forkerte hænder.

Vi registrerer desuden IP-adressen, hvorfra køb foretages. Normalt anvendes denne information ikke, men kan bruges i en eventuel politiefterforskning. Alle falske betalinger politianmeldes!

Derudover bliver der også registreret navn, adresse, email og telefonnummer ved køb via tric.dk eller oprettelse af konto.  

Formål

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere aftalte ydelser / varer / services, samt kommunikation med udbud af vores tjenester:

 • Behandling af køb.

 • Forbedring og udvikling af services og produkter.

 • Tilpasning af kommunikation og markedsføring.

 • Undersøgelser, statistik, analyser og brugeradfærd af produkter og services.

 • Opfyldelse af lovkrav.

Juridisk grundlag

TRIC Solutions kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med køb via webshoppen og/eller samarbejdsaftaler.

Behandlingen kan også finde sted på baggrund af en legitim interesse, hvilket blandt andet kan være statistik, kundeundersøgelser og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre TRIC Solutions produkter og services og kvaliteten af disse.

Opbevaring

Oplysninger omkring brugen af tric.dk, slettes senest når du ikke har brugt hjemmesiden i et 38 måneder.

Regnskabsoplysninger indsamlet i forbindelse med køb, opbevares iht. bogføringsloven.

Kundekonti oprettet på tric.dk og personoplysninger indtastet på disse, gemmes indtil du retter henvendelse og beder om at få dem slettet.

Rettigheder

Som registreret er du i besiddelse af en række rettigheder. Dette omfatter at:

 • Du kan anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og med hvilke formål vi behandler oplysningerne.

 • Du kan henvende dig og få berigtigtiget personoplysninger om dig.

 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger permanent.

 • Du har ret til at få begrænset handling af dine personoplysninger.

 • Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret i maskinlæsbart format.

 • Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

TRIC Solutions kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Dataansvarlig

TRIC Solutions ApS er dataansvarlig for de personoplysninger som indsamles via tric.dk.

Henvendelser skal rettes til:

TRIC Solutions
C.W. Obels Plads 2
9000 Aalborg
Tlf: 77344040
e-mail: databehandling@tric.dk

Betaling

Hos TRIC Solutions kan du betale med følgende betalingskort:
Dankort | eDankort | Visa | Visa Electron | Master Card | Maestro

Når du betaler med et betalingskort, er din betaling altid sikker. Alle dine kortoplysninger bliver krypteret med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Dette betyder, at uvedkommende ikke kan se dine kontoinformationer, og kun PBS kan læse dem.
Når du køber et virtuelt- eller downloadprodukt, bliver betalingen trukket fra dit kort, når ordren er behandlet. Ved køb af services trækkes beløbet først, når servicen er leveret.

Bestilling

Alle priser i webshoppen er angivet eksklusiv moms. Der bliver ikke tillagt nogen former for fragt, håndtering eller yderligere omkostninger ved købet. Når du bestiller et produkt i webshoppen, laves der en ordre i dit navn, og en ordrebekræftelse bliver udsendt til den mail, der er blevet oplyst under dine kundeoplysninger.
Ved køb af produkter til download, er det nødvendigt at oprette en brugerkonto i forbindelse med bestillingen. Herefter kan de købte produkter downloades ved at logge ind med din e-mail adresse og det valgte kodeord.

Der er ingen fortrydelsesret på produkter eller ydelser, når først bestillingen er foretaget eller arbejdet påbegyndt.

Retur- og reklamationsret

Der ydes ikke returret på digitalt leverede produkter, idet produktet leveres straks efter gennemførelse af ordre.

Såfremt det købte produkt er mangelfuld eller ikke virker som beskrevet, skal der tages kontakt til TRIC Solutions på support@tric.dk straks efter denne konstatering. En medarbejder hos TRIC Solutions vil herefter straks vurdere problemet/manglen, og der vil enten blive udarbejdet en løsning uden yderligere beregning eller lavet en fuld refundering af det købte, såfremt dette ønskes.

Lov og ansvar

TRIC Solutions tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.
TRIC Solutions er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignende følgeskade i forbindelse med anvendelsen af de købte produkter eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om TRIC Solutions har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om TRIC Solutions kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.
TRIC Solutions er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov, forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder, selv om TRIC Solutions er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af funktioner i TRIC Solutions.

Kvalitet

Alle webdesigns og programmeringer m.m. udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. TRIC Solutions kan dog aldrig drages til ansvar over for kundens eventuelle, direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden TRIC Solutions' accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med TRIC Solutions' generelle handelsbetingelser. TRIC Solutions forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Ethver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med sø- og handelsretten i København som værneting i første instans.

TRIC bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. OK