Forbrugernes tillid til en webshop er altafgørende, når der skal handles online. Ny undersøgelse fra YouGov viser hvad forbrugerne lægger mest vægt på, når der skal dannes tillid til en webshop.

Resultatet af undersøgelsen viser de adspurgtes svar på følgende spørgsmål i procent:

Hvad har betydning for, om du får/har tillid til en webbutik?

De adspurgte har haft mulighed for at markere flere svar.

Overordnet set, ses en tendens i at forbrugeren ønsker en gennemsigtighed til virksomheden bag webbutikken, som f.eks. leverings- og returregler samt kontaktinformationer.

Ligeledes tyder en anden tendens på, at andres accept og anerkendelse også har væsentlig betydning, som f.eks. E-handelsmærket og positive brugeranmeldelser.


Læs mere om undersøgelsen